MYJAVSKÁ CIMBALOVKA

     Sme ľudová hudba ktorá hráva zábavy, svadby, oslavy. Hráme predovšetkým ľudovú muziku. Naše akcie sú ozvučované  vlastnou aparatúru. Myjavská cimbalovka vznikla okolo roku 1990 prevažne z bývalích členov ľudovej hudby súboru Kopaničiar. Základ repertoáru tohto hudobného telesa tvoria piesne z rázovitého kopaničiarskeho kraja, moravsko - slovenského pomedzia, ale i ľudové piesne tanečného charakteru, skladby z oblasti vážnej hudby a piesne z iných regiónov Slovenska. Ľudová hudba sa zúčasťňuje domacich i zahraničných podujatí /Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, ČR atď./. 

 

 

 

 

Programová ponuka:

 • celovečerné programy s hovoreným slovom

 • programy doplnené tancom

 • recepcie, rodinné podujatia, životné jubileá

 • plesy, ľudové veselice, tanečné zábavy

 • zahraničné i domáce folklórne festivaly, koncerty

 • reprezentačné podujatia (veľtrhy, sympóziá)

 • programy na kľúč podľa požiadavok (hudba na želanie, počúvanie, do tanca)

Myjavská cimbalovka je známa i svojimi vydanými CD a MC nosičmi a rozmanitosťou svojho repertoáru od folklóru cez tanečné piesne až k vážnej hudbe. 
Ďalej natočila nosiče ako doprovodná hudba spevákov Vlada Foltína, Lucie Ukropcovej a Jaroslava Hargaša. 

 

 

 

DEUTCH

Die Folklore-Musikkapelle aus Myjava wurde in Jahre 1992 gegrűndet. Ausser der typischen Volksmusik from Myjava werden dieser Kapelle hauptsächlich Volkslieder zum Tanz und Unterhaltung aufgefűhrt. Diese Kapelle tritt vor allem auf Bällen, Hochzeiten, Familien- und Kamaradschaftstreffen, Kulturunternehmen auf. In der Zimbalkapelle spielen hauptsächlich jetzige und frűhere Mitgliederder Musikkapelle der Volkstanzgruppe KOPANIČIAR aus Myjava.  

Wir bieten Ihnen unsere Programm an bei den:

 • Familienfesten, Jubiläen
 • Rezeptionen, Bällen, Tanzunterhaltungen
 • Folklorfestspielen in der Heimat und im Ausland
 • Repräsentativunternehmen - Messen, Symposien
 • Wir bieten auch Ganzabendliche Programme mit Volkstanz und Beglietwort an.

 

 

 

 

ENGLISH

Myjava Cimbal Band was founded in 1992. Besides typical Myjava folklore music, a prevailing part of this band's repertory are Slovak folk songs of dance character. This music band perfomrs at dances, family celebrations, weddings, and various cultural occasions. Myjava Cimbal Band consists of present and former members of folk-music band of the folkore dance group KOPANIČIAR Myjava. 
We offer you the presentation of our programme on:

 • a family celebration, celebrations of anniversaly
 • a receptions, balls, dancing parties, shows
 • a folklore festivals in Slovakia and abroad too other cultural and social events such as fairs, symphosia
 • a full-lenght concerts with an accompanying text, completed about folk dance.