Všetky CD nosiče majú predajnú cenu 10,-€.

Objednať si ich môžete prostredníctvom mailovej adresy foltinvlado@gmail.com alebo tel.+421 905 858350

https://myjavskacimbalovka.webnode.sk/products/vsetky-cd-nosice-maju-predajnu-cenu-10-EUR-/myjavskacimbalovka.webnode.sk V%C5%A1etky+CD+nosi%C4%8De+maj%C3%BA+predajn%C3%BA+cenu+10%2C-%E2%82%AC.Myjavská cimbalovka